Dotacja „Czyste powietrze”
10 kwietnia, 2024
Ulga termomodernizacyjna i odliczenie kosztów realizacji z PIT
14 kwietnia, 2024

Dotacja „Mój Prąd”

Uaktualnione: 1 maja, 2024

Dotacje do paneli fotowoltaicznych z programu Mój Prąd zwolnione z podatku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wypłacał do 5 tys. zł osobom, które inwestują w domach jednorodzinnych w panele fotowoltaiczne. Inną informację podaje NFOŚiGW.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ustawa PIT (art. 21 ust. 1 pkt 129a) zwalnia od podatku dochodowego świadczenia dotyczące przedsięwzięć w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

"Jest to jedna z preferencji podatkowych, wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., której celem jest zachęcenie podatników do zaangażowania się w walkę ze smogiem. Zwolnienie obejmuje świadczenia przekazane na realizację ww. programów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym już istniejącym oraz nowo budowanym. Ustawa PIT definiując budynek mieszkalny jednorodzinny odsyła do postanowień art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane.  Zwolnienie to obejmuje dotacje wypłacane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój Prąd” na instalację paneli fotowoltaicznych, które mają służyć budynkom mieszkalnym jednorodzinnym" - przekazało biuro prasowe portalowi WysokieNapiecie.pl.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w programie Mój Prąd ruszył 30 sierpnia i potrwa do 20 grudnia tego roku. Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że wniosek wraz załącznikami trzeba złożyć bezpośrednio w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW albo wysłać go pocztą.

Beneficjenci

Z dotacji programu Mój Prąd mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Muszą już mieć zakończoną inwestycję, ponieważ wymogiem jest zawarcie umowy kompleksowej na wprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do sieci. Wsparcie dotyczy instalacji tylko na istniejących budynkach mieszkalnych.

Instalacje PV

Wsparcie dotyczy mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie kwalifikuje się do dotacji.

Koszty kwalifikowane

O dotację mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły inwestycje po 23 lipca tego roku.  Rozpoczęcie rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego czyli opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji czyli paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem. Wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe, ale one nie wchodzą do kosztów kwalifikowanych.

Wniosek i konieczne dokumenty

Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest jednocześnie oświadczeniem woli zawarcia umowy. To skraca czas do wypłaty dotacji. Ale przy składaniu wniosku trzeba zwrócić uwagę na wszystkie załączniki.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu NFOŚiGW, w dodatku wypełnione odpowiednim długopisem - czarnym lub niebieskim. Musi być własnoręcznie podpisany, wysłany w kopercie z adnotacją: Program priorytetowy „Mój Prąd”. Także kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej musi mieć adnotację „Zgłoszono do programu Mój Prąd”.  Wśród wymaganych dokumentów jest też dowód zapłaty/oświadczenie o dokonaniu płatności. NFOŚiG udostępnił formularz zaświadczenia, w którym Operator Sieci Dystrybucyjnej potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii - na formularzu musi być pieczęć firmowa oraz czytelny podpis. Ostatnim dokumentem jest formulkarz RODO.

Mój Prąd wyklucza inne wsparcie

Dotacje z Mojego Prądu nie są udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych. przepis ten obejmuje także program Czyste Powietrze, z którego można dostać nisko oprocentowane pożyczki na własne panele słoneczne.  Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze” - podkreśla NFOŚiGW.

Ulga termomodernizacyjna

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i dostały dotację z programu Mój Prąd muszą ją uwzględnić w rozliczeniu. To oznacza, że kwota przedstawiona do odliczenia od podatku (maksymalnie 53 tys. zł) będzie pomniejszona o otrzymaną dotację (np. 53 tys. - 5 tys. = 48 tys. zł do odliczenia).

Po więcej informacji odsyłamy do strony Mój prąd.