Telefon: 146 005 003
33-150 Wola Rzędzińska 320 E

Pompy ciepła

Pompy ciepła są wygodnym, stabilnym oraz energooszczędnym w kosztach sposobem ogrzewania nieszkodliwym dla środowiska naturalnego. Pobierając ciepło ze środowiska naturalnego, przekazuje je do instalacji w domu. Dzięki tym urządzeniom możemy ogrzewać małe domki jak i budynki wielopowierzchniowe.

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które korzysta z odnawialnych źródeł energii. Ich praca polega na odbiorze ciepła z dolnego źródła o niskiej temperaturze i przekazaniu do źródła górnego o wysokiej temperaturze. Mają wykorzystanie w klimatyzacji, systemach centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, służą do podgrzewania wody użytkowej. Pompy ciepła posiada ważną zaletę – pobiera ona ze swojego naturalnego otoczenia aż 75% energii, niezbędnej do celów grzewczych, a pozostałe 25% to prąd elektryczny, potrzebny do jej napędu.

Instalacja pompy ciepła pozwala na wykorzystanie niewyczerpalnej, czystej i ekonomicznej energii naturalnej, co powoduje, że ¾ energii do sposobu ogrzewania otrzymuje za darmo ze środowiska. Dlatego pompa ciepła zapewnia najniższe koszty eksploatacji oraz gwarancję, że koszty nie zmienią się w przyszłości. Profesjonalnie dobrana oraz zamontowana pompa ciepła gwarantuje stabilną i tanią eksploatację.

 

 

Najczęściej stosowaną, wybieraną i montowaną pompą ciepła jest powietrzna pompa ciepła.

Jest to urządzenie grzewcze korzystające z darmowej energii odnawialnej, jaką jest energia skumulowana w powietrzu atmosferycznym. Nawet przy ujemnych temperaturach pompa ciepła może ją skutecznie wykorzystywać na potrzeby grzewcze budynku.

 

 

Powietrzne pompy ciepła typu SPLIT składają się z dwóch jednostek. Zasada ich działania nie jest skomplikowana - rozdzielenie pompy ciepła na dwie jednostki sprawia, że w domu zainstalowane są tylko elementy niegenerujące hałas, chronione przed zamarznięciem. Pozostałe znajdują się poza budynkiem.

Układ SPLIT zapewnia także elastyczny wybór miejsca usytuowania pompy ciepła - każda z jednostek ma niewielkie wymiary, zajmuje więc małą przestrzeń, dzięki czemu łatwiej jest ją umiejscowić. Jednostkę wewnętrzną można zawiesić na ścianie w dowolnym miejscu w domu. Jednostka zewnętrzna może stanąć bezpośrednio przy ścianie budynku lub zawisnąć na elewacji domu, bez obaw o dyskomfort akustyczny domowników i sąsiadów. Nowoczesne technologie zapewniają bowiem cichą pracę urządzenia.

 

Głównymi zaletami instalacji pomp ciepła:

  • niskie koszty wytworzenia energii;
  • sprawność pompy ciepła w miarę upływu czasu nie spada – jest stała w całym okresie jej eksploatacji;
  • powyżej 20 lat brak konieczności modernizacji instalacji i brak ponoszenia dodatkowych kosztów;
  • prosta budowa;
  • cicha praca;
  • brak konieczności corocznych przeglądów i czyszczenia;
  • to urządzenie bezobsługowe;
  • korzysta z dużego udziału energii odnawialnej (do 75%);
  • latem może służyć jako klimatyzacja i zamiast grzać - chłodzić nasz dom w upalne dni.

Korzystając z pomocy COGITO ENERGY zyskują Państwo kompleksową obsługę całego procesu związanego z doradztwem oraz pomocą przy wybraniu odpowiedniej pompy ciepła. Zapewniamy o terminowym, starannym i profesjonalnym działaniu.