Telefon: 146 005 003
33-150 Wola Rzędzińska 320 E

Unia Europejska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.Rozwój przedsiębiorstwa COGITO ENERGY Dariusz Ciochoń w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii poprzez budowę budynku do obsługi firmy

 

mająca na celu wybudowanie budynku garażowo-gospodarczego co umożliwi wprowadzenie innowacyjnych usług tj. montaż pomp ciepła, systemów rekuperacji, instalacji solarnych oraz wzrost zatrudnienia o 3 etaty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.